Vi er fagforeningen for deg som vil noe!

Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening

Trykk Bli medlem – for å melde deg inn!

Våre kjerneverdier

Mangfold. Vi har medlemmer med forskjellige etniske, kulturell og religiøs bakgrunn, og vi ser det som en styrke og en berikelse for fellesskapet. Vi bygger broer mellom mennesker for å styrke fagbevegelsen.

Yrkesstolthet. Både sjåfører/renholdere og våre andre yrker må få større respekt, høyere status og økt lønn, bl.a gjennom fagutdanning. Koronaen har vist at vi er en bransje som er viktig for samfunnet.

Solidaritet. Vi vet hva solidaritet betyr i praksis. Vi fikk enorm støtte under streiken i årsskiftet 1993/94, da vi streiket mot lønnsnedslag. Vi vil derfor alltid støtte fagforeninger og klubber som sloss for sine lønns- og arbeidsvilkår, eller faglige rettigheter. Internasjonal solidaritet er en del av arbeiderbevegelsens grunnlag.

Miljø. Vi må styrke kollektivtrafikken, for å minske behovet for flere veier og flere biler. Fagbevegelsen må også ta ansvar for klimaet på vår felles klode. Mye av vår lokale aktivitet retter seg mot å bedre arbeidsmiljøet på jobb, og for å bedre arbeidsmiljøet og sikkerheten i hele bransjen.

Aktivitet. Vi trenger aktive medlemmer og bidrar til det gjennom kurs, sosiale tiltak, og medlemsmøter. Også utadrettet aktivitet som «å bruke fotan» og å delta i sosiale medier.

Klasseperspektiv. Vi representerer arbeiderklassen, og det perspektivet skal vi ha med oss i alt vårt arbeid, både lokalt, sentralt og internasjonalt.

Tariffmakt. Vår makt ligger i å ha nok medlemmer til å øke innflytelsen lokalt og sentralt. Både i det daglige og i tariffoppgjør, for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår.

Bli medlem!

Gå inn på linken til vår avdeling under Fagforbundet og trykk på knappen bli medlem.
Bli medlem!

Fagforbundet

Vi er fagforening for deg som vil noe!