Hovedstyret:

Hovedstyret:E-post:bsf@fagforening.no
Leder:
Ole Roger Berg

Nestleder:
Trond Bolkan

Nestleder:
Vegard Tillerflaten

Sekretær:
John Peder Denstad

Kasserer:
Mona Eidhammer

Styremedlem:
John Birger Løftamo

Opplæringsansvarlig:
Ann-Kristin Alstad Reinås

Medlemsansvarlig:
Per Erik Kufås

Ungdomstillitsvalgt:
Ole Christian Bye

Vara ungdomstillitsvalgt:
Mathias Berg

Seksjonsansvarlig SST:
Niels Egil Wanggaard

Vara seksj.ans. SST:
Vegard Tillerflaten

Arbeidsmiljøansvarlig:
Kristian Arnesen

Vara arb.miljø ans.:
Harald Sehm

Pensjonisttillitsvalgt:
Børge Tingstad

Vara pensjonisttillitsv.:
Tor Sandvik

Styremedlem 1:
Bente Elshaug

Styremedlem 2:
Morten Waclawczyk

Styremedlem 3:
Magne Kråkvik

Styremedlem 4:
Tor Sandstad

Fagforbundet BSF