Kontakt oss

Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening, avdeling 047, er en av de eldste, men høyst oppegående, fagforeningene i Fagforbundet.

Stiftet den 28. desember 1901,og har i dag over 600 medlemmer. De fleste er bussjåfører, men vi organiserer også renholdere, klargjørere, kontoransatte, trafikkledere, kontrollører. Vi har medlemmer med bakgrunn fra over 20 forskjellige nasjoner, så vi kan trygt kalle oss en flerkulturell fagforening. Ca 15 % av medlemmene er kvinner.

Foreningen er den største arbeidstakerorganisasjonen for ansatte i kollektivtrafikken i Trondheim.