Styret Vy Buss-klubben

Vy Buss-klubben: Epost: vy@fagforening.no
Klubbleder:
Vegard Tillerflaten (vara PTV)
Epost: vy@fagforening.no
Nestleder:
Morten Waclawczyk

Plasstillitsvalgt Trøndelag:
Trond BolkanTlf: 93 49 22 43 Epost: vy@fagforening.no
Sekretær:
John Birger Løftamo

Styremedlem:
John Peder Denstad

Styremedlem og HVO:
Harald Sehm

Styremedlem:
Frobisher Kasirye

Ungdomskontakt:
Ole Christian Bye

Styremedlem:
Erling Andresen – klargjøring

Styremedlem:
Ole Roger Berg

Styremedlem:
Ann- Kristin Reinås – Stjørdal

Styremedlem og VO:
Kristian Arnesen

Andre verv:
Hovedtillitsvalgt VY buss AS:Ole Roger Berg
AMU i Vy Buss AS:Harald Sehm og Ole R. Berg
Styret i Vy Buss AS:Ole Roger Berg
Styret i NSB:Ole Roger Berg – vara
Vy Buss-klubben