Vy Buss-klubben

Vy Buss-klubben
Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening

Vy Buss-klubben er en av to klubber i Fagforbundet BSF. Vårt klubbkontor ligger godt plassert på bussdepot Sandmoen i Trondheim.

Klubben jobber for å ivareta og bedre våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Klubbstyret består av en god blanding av nye og unge tillitsvalgte, samt de mer erfarende ringrevene.

Vi har et høyt aktivitetsnivå i klubben med medlemsmøter, morgenaksjoner, kurs og oppfølging av medlemmers interesser i konflikt med arbeidskjøper.

For medlemmer:
Har du en sak eller et spørsmål, skal dette rettes til plasstillitsvalgt..

Det er plasstillitsvalgt som skal ta saker og spørsmål opp til ledelsen på avdelingen.

Plasstillitsvalgte:

Sandmoen – Trond Bolkan – Tlf: 93 49 22 43 – E-post: vy@fagforening.no

Stjørdal- Ann-Kristin Alstad Reinås- tlf. 99 56 30 98- e-post: alst-rei@online.no

Klargjøring Sorgenfri – Erling Andresen- tlf. 45 25 67 84- Epost: trondheims.pondus@hotmail.no

Klubbleder:

Nestleder:

Styret Vybussklubben