Busstreik

Hva streiker vi for?

Vi vil at arbeidsgiverne oppfyller avtalen vi gjorde i 2006, om at vi skal ha et lønnsnivå mer på linje med industriarbeiderne. Vi ligger ca 40 000 kroner bak.

Vi vil ha forskuttering av sykelønn i inntil ett år.

Vi vil ha minimum 6 minutters oppmøtetid for kontroll av buss ved uttak.

Vi vil ha bort bestemmelsen om at forsinkelser inntil 10 minutter ikke betales.