Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening

Stiftet 28.12.1901. Vi er en av de eldste, men høyst oppegående, fagforeningene i Fagforbundet.

Organiserer ansatte innenfor kollektivtransporten i Trondheim og Trøndelag.

Har over 700 medlemmer. De fleste er bussjåfører, men vi organiserer også renholdere, klargjørere, kontoransatte, trafikkledere. Vi har medlemmer med bakgrunn fra over 25 forskjellige nasjoner, så vi kan trygt kalle oss en flerkulturell fagforening. Ca 15 % av medlemmene er kvinner.

BSF er avdeling 47 i Fagforbundet – Norges største forbund, som er med i LO – Landsorganisasjonen i Norge og ITF – Den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen!

Fagforeningen for deg som vil noe!

Foreningen er den største arbeidstakerorganisasjonen for ansatte i kollektivtrafikken i Trondheim.

Bli medlem!

Gå inn på linken til vår avdeling under Fagforbundet og trykk på knappen bli medlem.
Fagforbundet trondelag avd047

Fagforbundet